# ولادیمیر_مینورسکی

انتشار کتاب فهرست تفصیلی گنجینه پژوهشی ولادیمیر مینورسکی

چند روزی است که آخرین کتابم(با همکاری دکتر ناهید عبدالتاجدینی) با عنوان فهرست تفصیلی گنجینه پژوهشی ولادیمیر مینورسکیتوسط انتشارات کتابخانه، ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 106 بازدید